Flaggan för svenska kyrkan ska vara ett riktmärke för att hitta till kyrkorna.

Det röda i flaggan symboliserar elden, blodet och kärleken. Rött kan även vara ”Guds färg”, som en symbol för Guds kärlek. Den gula färgen liknar guld och sägs symbolisera det eviga ljuset och Guds härlighet och makt. Kronan på flaggan representerar Kristi segerkrona.

Svenska kyrkan beachflagga

1,998 kr ink. moms

Svenska kyrkan bordsflagga

275 kr ink. moms

Svenska kyrkan fasadflagga

349 kr ink. moms

Svenska kyrkan Pride beachflagga

1,998 kr ink. moms