Flaggan för svenska kyrkan ska vara ett riktmärke för att hitta till kyrkorna.

Det röda i flaggan symboliserar elden, blodet och kärleken. Rött kan även vara ”Guds färg”, som en symbol för Guds kärlek. Den gula färgen liknar guld och sägs symbolisera det eviga ljuset och Guds härlighet och makt. Kronan på flaggan representerar Kristi segerkrona.