Det är inte vem som helst som hissar sin egen flagga. När man låter sin identitet röra sig i vinden med himlen som fond, visar man både styrka och trygghet. Flaggan är på så sätt en symbol för konkurrenskraft och stabilitet.

På Flaggfabriken Kronan har vi under många år bevisat vår förmåga att göra dessa egenskaper full rättvisa. Genom hög kvalitet och tekniskt kunnande förenat med säkra, snabba leveranser är vi sedan många år marknadsledande i branschen.

I menyn kan du välja mellan olika rubriker, få tips och råd om regler för flagging vid olika tillfälle.

Flaggtider

Med begreppet flaggning avses förande av flagga, på fast flaggstång, enligt sedvanliga regler. Som privatperson med flaggstång har man kanske inte full koll på vilka dessa “sedvanliga regler” är och vad de innebär för dig. När på dygnet får man flagga? Så här lyder riktlinjerna för flaggtider:

Mellan den 1 mars och den 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, men under resten av året hissas den först kl. 09.00. Flaggan halas vid solnedgång (se almanackan) – bor du i norra delen av Sverige får du utgå från ditt sunda förnuft under vinterhalvåret. Som ett allmänt rättesnöre brukar man säga att flaggan ska halas ner senast kl. 21.00. Att flaggan inte ska vara hissad när det är mörkt ute är en princip som råder i många länder utav vördnadskäl.

Reklamflaggor och vimplar får dock lov att vara hissade dygnet runt. Även flaggor som på något sätt är belysta kan man låta vara uppe under natten.

Detta är regler som rekommenderas att följa, men kom ihåg att det inte finns någon lag som förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. Det hör till god sed att respektera flaggtiderna, men flaggning är i sig något positivt och trevligt. Om du är osäker är det bättre att låta flaggan vara – hellre hissad för mycket än för lite!

Dödsfall

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång, vilket begrepp närmast härför sig till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på stången. Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd.

Flaggan skall först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till angiven höjd. Då flaggan halas ner, skall den först hissas i topp.

Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen:

  • Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då jordfästningen äger rum.
  • Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas eller halas vid ordinarie tid.

Vid flaggning på halv stång i samband med kunglig persons jordfästningsker dock flaggning på “halv stång” hela dagen.

H M Konungens flagga, med stora riksvapnet, hissas i regel ej på halv stång. Vimpel hissas heller aldrig på halv stång.

I samband med statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser om för hur flaggning skall ske. Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde.

Flaggdagar

I Sverige och många andra länder förekommer officiella flaggdagar, högtidsdagar som man uppmärksammar och firar genom flaggning av nationsflaggan. Till skillnad från flera andra länder finns det inga krav på myndigheter eller privatpersoner att flagga på de svenska högtidsdagarna. Däremot rekommenderas det att hissa flaggan för att värna om synen på flaggan som en värdefull nationell symbol, samt att det tillhör god sed.

Förordningen som stadgar de allmänna flaggdagarna har utförts av den svenska regeringen. Tidigare har vi i Sverige haft 16 allmänna dagar att flagga på om året. Under de år då det är val kan vi räkna dem till 17 eftersom valdagen blir ytterligare en flaggdag. Från och med 2018 har ytterligare en permanent flaggdag tillkommit (Veterandagen 29 maj).

Den allra viktigaste dagen att minnas att flagga på är Svenska Flaggans dag, vår nationaldag, som är den 6:e juni. I många andra länder finns en separat dag då man hedrar den nationella flaggan, men i Sverige firar vi vår flagga i samband med nationaldagen.

Självklart får du även utöver de allmänna högtidsdagarna flagga när du vill. Hissa den blågula flaggan i topp för att uppmärksamma dina nära och kära vid födelsedagar, dop och bröllop!

Vi har listat datumen för de officiella svenska flaggdagarna 2022 nedan:

1 januari Nyårsdagen
28 januari H.M. Konungens namnsdag
12 mars Kronprinsessans namnsdag
17 april Påskdagen
30 april H.M Konungens födelsedag
1 maj Första maj
29 maj Veterandagen
5 juni Pingstdagen
6 juni Sveriges Nationaldag
25 juni Midsommardagen
14 juli Kronprinsessans födelsedag
8 augusti Drottningens namnsdag
11 september Riksdagsval
24 oktober FN-dagen
6 november Gustav Adolfsdagen
10 december Nobeldagen
23 december Drottningens födelsedag
25 december Juldagen

Utländska flaggor

Klara och entydiga bestämmelser för internationell flaggning saknas. Två grundregler har dock internationell karaktär:

  1. Det egna landets flagga skall alltid inneha den förnämsta platsen och får ej undanskjutas till förmån för annan nations flagga.
  2. Vid flaggning med flera nationers flaggor skall dessa ordnas efter ett visst system. De utländska flaggorna placeras i alfabetisk ordning med ländernas franska namn. Man kan också använda ländernas svenska namn, vilket främst gäller då flaggning endast omfattar nordiska flaggor.

Flaggornas inbördes placering beror på antalet flaggstänger.
Det är alltid enklare om det är udda antal flaggstänger då den svenska flaggan alltid hissas på mittenstången. Bokstavsordningen räknas från hedersplatsen och utåt, varannan heraldiskt åt höger och varannan heraldiskt åt vänster, dvs. man utgår från den svenska flaggan och ej från åskådarna.

Vid jämnt antal flaggstänger, hissas den svenska flaggan heraldiskt höger av de två mittre stängerna, varefter de utländska placeras enligt tidigare nämnd princip.

Klicka på bilderna för att se större bilder
    

Heraldiskt höger, heraldiskt vänster
Om antalet flaggstänger är fler än antalet representerade nationer, kan den svenska flaggan hissas på varannan stång eller, förutom på hedersplatsen, på de båda yttersta stängerna.

Begreppen heraldiskt höger och heraldiskt vänster förklaras enklast så, att om man ställer sig med ryggen mot den plats eller det föremål, som skall flaggsmyckas, så har man heraldiskt höger på sin högra sida och  heraldiskt vänster på sin vänstra sida.

Källa: Flagga och Fanan ISBN 91-38-09282-7
Boken ges ut av Liber, Allmänna förlaget

Förvaring

En flagga är en viktig symbol för samhörighet inom länder, föreningar och olika typer av samfund. Därför ska den respekteras och tas väl hand om, även när den inte används.

Tänk på att man alltid ska låta flaggor torka innan de viks ihop, eftersom de kan ta skada av fukt. Därför bör en flagga också förvaras i ett rum med låg luftfuktighet och stabil temperatur. Ett annat tips är att förvara den på en plats utan ljus, då solljus i längden kan leda till att färgen bleks och materialet försvagas.

Om flaggan ska vara undanlagd under lång tid och man vill förhindra den från att få permanenta veck kan det vara bäst att förvara den plant, till exempel på ett bord, och inte vika den alls. Eller varför inte rulla flaggan runt ett större rör för att underlätta förvaringen?

Skydda flaggan från damm och annat som kan skada eller befläcka den. Tänk också på att vika den Svenska flaggan så att den helblå sidan kommer utåt, för att förhindra det ljusa gula korset från att bli smutsigt. Se framför allt till att den är ren när du lägger undan den. Om din flagga har fått fläckar som du själv inte får bort – testa att gå till en textilkonservator!

Dekorering

Det finns de som vill utsmycka flaggan med egna kreativa idéer. Om du vill dekorera din flagga så är det tillåtet både inom- och utomhus. Se bara till att dekorationen får en värdig placering.

Flaggningsregler för svenska flaggan

Vid flaggning med svenska flaggan och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan heraldiskt höger, det vill säga att placeringen bestäms med stående framför flaggstängerna och med ryggen mot byggnaden.

Vid flaggning med flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk nations flaggor placeras i allmänhet svenska flaggan på varannan stång, varvid raden vid udda stångantal börjar och slutar med svensk flagga.

Vid flaggning med flera stänger i rad med enbart nordiska flaggor (svenska, danska, norska, finska , isländska) placeras flaggorna i svensk alfabetisk bokstavsföljd från heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de övriga nationernas flaggor. Vid internationell flaggning med flera stänger i rad placeras flaggorna i fransk alfabetisk bokstavsföljd (alltså nationens namn enligt fransk stavning) från heraldiskt vänster till heraldiskt höger, varvid den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden.

Vanligen placeras därutöver en svensk flagga i början och en i slutet av flaggraden. Ovan nämnda flaggning sker i regel från stänger av samma längd. Någon gång användes ett par längre stänger för markering av infart, ingång eller annan betydelsefull punkt i flaggraden. Om sådan markering förekommer vid flaggning med utländska flaggor förses de högre stängerna med svenska flaggor.

Vid flaggning med svenska och endast en främmande nations flagga, hissas på de högre stängerna svensk flagga heraldiskt höger och den främmande nationens flagga heraldiskt vänster.

Vimpel

En vimpel är en trevlig och snygg dekoration att variera flaggningen med. Det fina med vimpeln är att den i princip kan vara hissad hela tiden – dygnet och året runt! På allmänna flaggdagar hör det dock till traditionen att hala den, eftersom den inte bör vara hissad samtidigt som flaggan.

Utöver det kan man hissa vimplar när man vill, då det inte finns några särskilt utsatta tider eller dagar för det. Pryd gärna flaggstången med en vimpel när inte flaggan är upphissad, så att flaggstången slipper stå “naken”.

Bland de svenska vimplarna är bandvimpeln och korsvimpeln de vanligaste. Den förstnämnda är den klassiska tvådelade med ett blått fält överst och ett gult underst (tänk på att alltid hissa den så att det blåa fältet hamnar överst). Den mer moderna korsvimpeln liknar den vanliga svenska flaggan, med ett gult kors mot en blå bakgrund. Båda är okej att använda, men den förstnämnda klassiska har större stöd i traditionen och ses därför som den officiella.

Minnesregler

Ett lands flagga får aldrig hissas under ett annat lands flagga. Det får alltså endast vara en nations flagga på varje stång. Däremot kan vid festliga tillfällen s.k. signalflaggor hissas under nationalflaggan.

Trasig flagga skall omedelbart repareras. Utsliten eller urblekt flagga skall brännas.

Här i Sverige bosatt utländsk medborgare, har givetvis full rätt att hissa den egna nationalflaggan på samma sätt som konsulat har rätt att hissa den egna flaggan. Vid rent svenska högtider bör nationalflaggan hissas på samtliga mark-, tak-, och fasadstänger.

Främmande länders beskickningar och konsulat samt här bosatta utländska medborgare, brukar vid sådana tillfällen delta i högtiden genom att hissa sitt eget lands flagga. Det har ibland rått tvekan om bolags-, rederi-, förenings- eller andra likande flaggor skulle föras på halv stång vid sorgebetygelse. Att privata flaggor i sådana fall kan följa samma regler som gäller för nationalflaggan borde vara fullt i sin ordning.

På fasadstång bör flaggan vid sorgebetygelse inhalas så långt att duken hänger ungefär mitt på stången. Svensk flaggduk får ej förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

Bolagsflaggor

Bolagsflaggor används i marknadsföringssyfte av många företag och föreningar. De anses inte vara “riktiga” officiella flaggor och därför ser reglerna för dem annorlunda ut. En företagsflagga får till exempel vara hissad dygnet runt – flaggning tillsammans med nationsflagga bör dock undvikas. Den viktigaste regeln att följa är att aldrig ge en bolagsflagga bättre placering än en nationsflagga. När ett företags egna flagga hissas tillsammans med den svenska flaggan sker det enligt principen heraldiskt höger.

Vid sorgebetygelse menar många att bolags- och föreningsflaggor inte bör föras på halv stång (som nationsflaggan), men det finns ingen explicit regel som går emot detta. Företag råds därför att använda sitt sunda förnuft och göra det som känns rätt i situationen.