Därför är landskapsflaggor viktiga och intressanta!

Landskapsflaggornas plats i vår historia Landskapsflaggor kan beskrivas som flaggor vars syfte är att representera ett landskap. Landskapsflaggorna har därför för avsikt att täcka en viss region i landet som genom historiska och kulturella skäl kommit att motsvara en egen administrativ politisk indelning och samhälle. Vad är det då egentligen som gör de svenska landskapsflaggorna…