Vilken längd på flaggan eller vimpeln bör jag ha?

Oftast utgår man ifrån längden på flaggstången när längden på flaggan/vimpel ska väljas. Utgå gärna ifrån tabellen nedan för att få en lämplig längd på flaggan.

 

Stånglängd (meter) Flagglängd (cm) Vimpellängd (cm)
8 m  200 cm 300 cm
9 m  240 cm 300 cm
10 m  240 cm 300 cm
12 m  300 cm 400 cm
14 m  350 cm 500 cm
16 m  400 cm 500 cm
18 m  450 cm 600 cm