Flaggfabriken Kronan marknadsför och säljer världsflaggan för We United´s räkning.

 

Hur kom flaggan till?

 

We United har de senaste åren arbetat med att framställa flaggan, i företagets strävan att bidra till ett bättre klimat människor emellan.

Deras vision är en värld där vi inte är uppdelade i dem som är inkluderade och exkluderade, i mörkhyade och vita eller i fattiga och rika. Deras vision bygger på att vi istället framhäver våra likheter på ett mycket mer omfattande sätt än vad som är fallet idag. Våra likheter är ju trots allt det som för oss närmare varandra, och som gör att vi alla kan kalla oss för människor.

 

We United är övertygade om att det behövs fler åtgärder i samhället för att skapa ett gott klimat, utöver information, utbildning och kunskap. Dom är av den fasta övertygelsen att det som också behövs är konkreta verktyg för att goda värderingar ska få fäste och få den genomslagskraft som är nödvändig för att påverka samhället i en positiv riktning. Det behövs ”någonting att ta på”, någonting konkret som alla kan samlas kring för att åstadkomma gemenskap. Det är precis här som världsflaggan kommer in i bilden. Flaggan är ett konkret verktyg för att kunna uppnå detta och kan hjälpa till att förbättra miljön inom olika områden genom att vara en konkret och betydelsefull symbol som människor kan samlas kring oavsett deras ursprung, religion eller nation.

 

En kort förklaring till hur utformningen av världsflaggan har kommit till. Flaggan är uppbyggd på följande sätt:

 

– Jorden är med eftersom vi alla lever på samma planet

 

 

– Bakgrunden är en ljusblå himmel eftersom vi alla lever under en ljusblå himmel

 

 

– Stjärnorna finns med för att vi alla lever under en stjärnhimmel

 

 

– Stjärnorna är sju till antalet vilket symboliserar våra sju

världsdelar

 

 

– R:et står för det engelska uttrycket ”are”. R:et är bakåtvänt för att

symbolisera nytänkande. Det vill säga – nationer är begränsade via

nationsflaggor – världsflaggan symboliserar ett nytt sätt att tänka via

inkluderande