Shopping Cart

Senast tillagda vara

Totalt:

Lägger till produkt

[x]
Befintlig lista:

Skapa ny lista:
Listnamn :
Lägg till lista :
Kunglig Hovleverantör

Code of Conduct

I en komplex värld med ett globalt utbyte av varor och tjänster har det blivit allt viktigare att tydligt kommunicera vilka värderingar och regler vi arbetar med på Flaggfabriken Kronan AB.

Som leverantör till FN har vi valt att som grund använda deras formuleringar som de benämner  ”The Ten  Principles of the Global Compact”.

Human right
  1. Business should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
  2. Make sure that they are not complicit in human right abuses.

Labour

  1. Business should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
  2. The elimination of all forms of forced and compulsory labour;
  3. The effective abolition of child labour; and
  4. The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment
  1. Business should support a precautionary approach to environmental challenges;
  2. Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
  3. Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption
  1. Business should work against all form of corruption, including extortion and bribery.

 
© Flaggfabriken Kronan AB 2018