Shopping Cart

Senast tillagda vara

Totalt:

Lägger till produkt

[x]
Befintlig lista:

Skapa ny lista:
Listnamn :
Lägg till lista :
Kunglig Hovleverantör

Utländska flaggor

Klara och entydiga bestämmelser för internationell flaggning saknas. Två grundregler har dock internationell karaktär:

  1. Det egna landets flagga skall alltid inneha den förnämsta platsen och får ej undanskjutas till förmån för annan nations flagga.
  2. Vid flaggning med flera nationers flaggor skall dessa ordnas efter ett visst system. De utländska flaggorna placeras i alfabetisk ordning med ländernas franska namn. Man kan också använda ländernas svenska namn, vilket främst gäller då flaggning endast omfattar nordiska flaggor.
Flaggornas inbördes placering beror på antalet flaggstänger.
Det är alltid enklare om det är udda antal flaggstänger då den svenska flaggan alltid hissas på mittenstången. Bokstavsordningen räknas från hedersplatsen och utåt, varannan heraldiskt åt höger och varannan heraldiskt åt vänster, dvs. man utgår från den svenska flaggan och ej från åskådarna.

Vid jämnt antal flaggstänger, hissas den svenska flaggan heraldiskt höger av de två mittre stängerna, varefter de utländska placeras enligt tidigare nämnd princip.

 

Klicka på bilderna för att se större bilder
  


Heraldiskt höger, heraldiskt vänster

Om antalet flaggstänger är fler än antalet representerade nationer, kan den svenska flaggan hissas på varannan stång eller, förutom på hedersplatsen, på de båda yttersta stängerna.

Begreppen heraldiskt höger och heraldiskt vänster förklaras enklast så, att om man ställer sig med ryggen mot den plats eller det föremål, som skall flaggsmyckas, så har man heraldiskt höger på sin högra sida och  heraldiskt vänster på sin vänstra sida.

Källa: Flagga och Fanan ISBN 91-38-09282-7
Boken ges ut av Liber, Allmänna förlaget

 

 
© Flaggfabriken Kronan AB 2018