Shopping Cart

Senast tillagda vara

Totalt:

Lägger till produkt

[x]
Befintlig lista:

Skapa ny lista:
Listnamn :
Lägg till lista :
Kunglig Hovleverantör

Flaggtider

Med begreppet flaggning avses förande av flagga, på fast flaggstång, enligt sedvanliga regler. Som privatperson med flaggstång har man kanske inte full koll på vilka dessa “sedvanliga regler” är och vad de innebär för dig. När på dygnet får man flagga? Så här lyder riktlinjerna för flaggtider:

Mellan den 1 mars och den 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, men under resten av året hissas den först kl. 09.00. Flaggan halas vid solnedgång (se almanackan) - bor du i norra delen av Sverige får du utgå från ditt sunda förnuft under vinterhalvåret. Som ett allmänt rättesnöre brukar man säga att flaggan ska halas ner senast kl. 21.00. Att flaggan inte ska vara hissad när det är mörkt ute är en princip som råder i många länder utav vördnadskäl.

Reklamflaggor och vimplar får dock lov att vara hissade dygnet runt. Även flaggor som på något sätt är belysta kan man låta vara uppe under natten.

Detta är regler som rekommenderas att följa, men kom ihåg att det inte finns någon lag som förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. Det hör till god sed att respektera flaggtiderna, men flaggning är i sig något positivt och trevligt. Om du är osäker är det bättre att låta flaggan vara - hellre hissad för mycket än för lite!
 

 
© Flaggfabriken Kronan AB 2018