Shopping Cart

Senast tillagda vara

Totalt:

Lägger till produkt

[x]
Befintlig lista:

Skapa ny lista:
Listnamn :
Lägg till lista :
Kunglig Hovleverantör

Dödsfall

Vid dödsfall och begravning hissas flagganhalv stång, vilket begrepp närmast härför sig till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på stången. Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd.

Flaggan skall först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till angiven höjd. Då flaggan halas ner, skall den först hissas i topp.

Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen:
  • Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då jordfästningen äger rum.
  • Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas eller halas vid ordinarie tid.
Vid flaggning på halv stång i samband med kunglig persons jordfästningsker dock flaggning på "halv stång" hela dagen.

H M Konungens flagga, med stora riksvapnet, hissas i regel ej på halv stång. Vimpel hissas heller aldrig på halv stång.

I samband med statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser om för hur flaggning skall ske. Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde.
 

 
© Flaggfabriken Kronan AB 2018