Hos oss hittar du olika typer av EU-flaggor, såsom EU-vimpel, EU-bordsflagga, flaggspel och såklart en vanlig EU-flagga till flaggstången.

EU-flaggor – symbolik och historia

EU-flaggan symboliserar både den Europeiska unionen och Europas enande och identitet i en vidare mening. De tolv gula stjärnorna på blå botten står för idealen enhet, solidaritet och harmoni bland Europas folk. De tolv stjärnorna står inte för antalet medlemsländer, utan istället ska de symbolisera enhet.

Europarådet tog EU-flaggan, eller Europeiska flaggan som den också kallas, i bruk år 1955.

I Sverige hissas vanligtvis EU-flaggan på EU-dagen den 9:e maj och dagen för EU-parlamentsval. Den hissas också tillsammans med den Svenska flaggan för att visa gemenskap och tillhörighet med den Europeiska unionen.