Skånes landskapsflagga som fasadflagga

3 saker du inte visste om den skånska flaggan!

Den skånska flaggan är Sveriges äldsta och mest använda landskapsflagga. Den förekommer bland annat i turistsammanhang, idrottssammanhang och i butiker vid marknadsföring av skånska produkter. Men vad är det egentligen som gör den skånska flaggan så unik?

 

Kanske världens äldsta flagga?

Den skånska flaggan skapades i slutet av 1800-talet. Skåneland sågs som en länk mellan Danmark och Sverige, vilket sägs vara anledningen till flaggans färgkombination. Det finns dock en teori som härleder den skånska flaggans färger till 1100-talet och den femtioårsperiod då Lund var ärkebiskopssäte för hela Norden. Fanan som då antogs av Lunds stift hade enligt denna hypotes de gul-röda färgerna. Hypotesen saknar dock underbyggelse av medeltida källor. Om denna svårbevisade teori skulle accepteras innebär det att den skånska flaggan skulle vara äldre än den danska flaggan, vilken annars brukar räknas som världens äldsta i bruk.

 

Två flaggor – ett landskap

Den skånska flaggan finns både som en klassisk korsflagga och en vapenflagga med ett griphuvud.Vapenflaggan är den officiella landskapsflaggan för själva landskapet Skåne. På denna flagga återfinns de rödgula skånska färgerna i form av ett rött griphuvud mot en gyllene botten. Vid officiella sammanhang när den skånska flaggan ska hissas bredvid den svenska nationsflaggan bör det vara Skånegripen och inte korsflaggan.

Den skånska korsflaggan är Skånes landskapsflagga och är både den äldsta och mest använda regionala flaggan i Sverige. Den rödgula flaggan kan även förknippas som en symbol för hela Skåneland, det vill säga Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm.

 

Flagga, fana eller vimpel?

Likt som de flesta av Sveriges landskapsflaggor finns den skånska flaggan både som flagga, fana och vimpel. Den skånska flaggan är av regional karaktär och kan användas tillsammans med nationsflaggan och lokala flaggor, som till exempel Skånes vapenflagga.

En skånsk fana är lika mycket en symbol för Skåne som den klassiska landskapsflaggan. Skillnaden är att fanan är en stor flagga som är avsedd att bäras på stång. Att föra fana har sitt ursprung i historiens fälttåg, men idag görs det såväl av organisationer som privatpersoner i fantåg, parader eller vid andra högtidliga tillfällen.

Den skånska vimpeln utan kors kan kallas randvimpel, bandvimpel eller skånsk vimpel. Önskar man en vimpel som är mer lik den vanliga skånska landskapsflaggan finns också skånsk korsvimpel. En fördel med vimpeln är att den inte behöver hissas ned för natten som bör göras med flaggan enligt tradition.

Flaggfabriken Kronans flaggor är sydda i marinpolyester för bästa kvalité och hållbarhet. Därför har de lång livslängd även i tuffa nordiska väderförhållanden.

Köp din Skåneflagga hos oss på Flaggfabriken!